Svým klientům již řadu let nabízím kvalitní systematickou psychoterapii s analytickým zaměřením, v případě potřeby je možné provést i klinickou psychodiagnostiku.

DSC_1957

Moje psychologická péče je určena lidem, kteří se ocitli v nesnadné a tíživé životní situaci, trpí úzkostmi, depresí, prožívají stres, nacházejí se v krizi, vztahových konfliktech, prožili traumatickou nebo tragickou událost, nevědí si dále v životě rady a hledají další směřování, prožívají složitou situaci v partnerských vztazích či v rodině, mají problémy s alkoholem nebo drogami, a také lidem, kteří své psychické prožívání vyjadřují tělesnými symptomy a trpí nejrůznějšími psychosomatickými obtížemi.

Jak si vybrat svého psychoterapeuta?

Psychoanalýza zdaleka není jen terapií pro výše uvedené problémy, poruchy a klinické diagnózy. Analytickou terapii nabízím i zcela zdravým a dobře fungujícím lidem, kteří mají zájem o hlubší sebepoznání a osobnostní rozvoj. Osobní analýza se může stát pro jakéhokoli přemýšlivého člověka velkou životní inspirací a obohacující cestou do hlubin vlastní duše.