Kontakt

Soukromá klinicko-psychologická ambulantní praxe registrovaná jako nestátní zdravotnické zařízení se sídlem v Klášterní poliklinice v Liberci.

Klášterní 117/2, 2. patro, chodba C2, č. dveří C235

Objednávky pro klienty na tel.: 737 312 969 nebo na e-mailu: petr@moos-psycholog.cz

Terapeutickou péči si klient hradí sám přímou platbou (ceník).